หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอิสระพงศ์ ยงปัญญา

  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

  08-3868-8426

 • thumbnail

  นายสนวน ด้วงประโคน

  รองนายกเทศมนตรี

  08-0151-3714

 • thumbnail

  นายเจริญ ศรีณรงค์

  รองนายกเทศมนตรี

 • thumbnail

  นายรังสรรค์ ยิงป่า

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  06-1852-8152

 • thumbnail

  นายไกรยสิทธิ์ ทรงสุริยะกุล

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

  06-1137-2404

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง