หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอิสระพงศ์ ยงปัญญา

  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

 • thumbnail

  นายสนวน ด้วงประโคน

  รองนายกเทศมนตรี

 • thumbnail

  นายเจริญ ศรีณรงค์

  รองนายกเทศมนตรี

 • thumbnail

  นายรังสรรค์ ยิงป่า

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 • thumbnail

  นายไกรยสิทธิ์ ทรงสุริยะกุล

  เลขานุการนายกเทศมนตรี