หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาววรรณา สังข์เมือง

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภา ศรีบุญมา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายยิ่งศักดิ์ มารังกูล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวปิ่นสุดา พลพฤกษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง