หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายพุทธานุภาพนำผล อมลพร เพ็งประโคน

  ปลัดเทศบาล

  08-1266-6826

 • thumbnail

  พันจ่าเอกอำนาจ อยู่สาโก

  รองปลัดเทศบาล

  08-0467-5656

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง