หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

กองช่าง

 • thumbnail

  นางอนงค์ บุญมา

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายวชิรพงศ์ พิพัฒนะกุลศิริ

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายยศพัฒน์ มหาศรี

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิภา สืบสำราญ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

 • thumbnail

  นายคมกฤช ตัวประโคน

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายพินิจ พรหมเอาะ

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายมานะ แฟ้นประโคน

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางสาววิภาวี เลิศศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง