หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  พ.จ.อ.อำนาจ อยู่สาโก

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางฌณาวรรณ ปุจฉาธรรม

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • thumbnail

  -ว่าง-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

 • thumbnail

  นายปรีชา จันทร์ลา

  พนักงานตกแต่งสวน

 • thumbnail

  นายสมชาย พิประโคน

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • thumbnail

  นางสาววรรณนิศา ดีชัยรัมย์

  คนงาน

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ บาลโสง

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายบัญชา จันทร์ประโคน

  คนงานประจำรถขยะ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง