หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายไกรยสิทธิ์ ทรงสุริยะกุล

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์06-1137-2404

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง